Viljelyjärjestelmien sopeutuminen muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin – käytännön ratkaisut koealueilla ja vaikutusten seuranta (Työpaketti 3)

Työpaketista kertoo työpaketin vetäjä Laura Alakukku

 

Työpaketin vetäjä

Laura Alakukku
maatalouden ympäristöteknologian professori
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 294 158 682

 

Työpaketti jakautuu neljään osatutkimukseen.

Osatutkimus 3A: Systeemianalyyttinen menettelytapa ympäristövirtaamien hallinnassa

Toteutamme viljelijöiden kanssa yhteistyössä kahdella yhtenäisellä peltoalueella ympäristötoimia muun muassa uuteen konseptiin, ojitusisännöintiin, perustuen.

Tutkimuksessa mukana:

 
Kaisa Västilä
 

Kaisa Västilä
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 252 143

 

 

Sari Väisänen
tutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 760

 

Osatutkimus 3B: Uuden seuranta-alustan luominen

Peltoalueilta tulevan veden laatua seurataan tavanomaisella vesinäytteenotolla, mutta myös jatkuvatoimisilla antureilla, jolloin alueen viljelijät saavat välittömästi tiedon valumavesien laadusta.

Tutkimuksessa mukana:

Sirkka Tattari
hydrologi
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 685

 

Osatutkimus 3C: Kaksitasouomien mitoitus ja kosteikkojen tehokkuuden parantaminen

Kaksitasouomilla ja kosteikoilla voidaan pidättää pelloilta lähteneitä ravinteita. Testaamme miten kosteikkojen tehokkuutta voitaisiin parantaa ja miten kaksitasouomat tulisi mitoittaa muuttuvassa ilmastossa.

Tutkimuksessa mukana:

Turo Hjerppe
tutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 176

 

Jari Koskiaho
tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 312

 

Osatutkimus 3D: Peltojen kasvukunnon parantaminen

Peltojen kasvukunto vaikuttaa niin satoon kuin ravinnehuuhtoumiinkin. Kasvukuntoa arvioidaan ja pyritään parantamaan muun muassa viljelijöiden tekemää peltomaan laatutestiä hyödyntäen.

Tutkimuksessa mukana:

Marja Jalli
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 168

 

Laura Alakukku
professori
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 504480596

 

Ari Rajala
Johtava tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.a.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 461

 

Katja Kauppi
Tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 209

Julkaistu 11.5.2021 klo 15.15, päivitetty 11.5.2021 klo 15.15
  • Tulosta sivu