Hyppää sisältöön


Samassa Vedessä

Tavoitteenamme on tuottaa tietoa maatalouden vesiensuojelun tietoperustan vahvistamiseksi ja alan sääntelyn kehittämiseksi. Tarkastelemme maatalouden ravinnekuormitusta luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Kolmivuotisen tutkimuksen kaikissa vaiheissa käydään keskustelua sekä eturyhmien että maanviljelijöiden kanssa. Lue lisää Mitä teemme -sivulta.

UUTISET

img
Korkeakouluharjoittelija tutkii kaksitasouoman vaikutuksia 29.5.2020
Oona Kinnunen Aalto-yliopistosta aloitti toukokuussa työskentelynsä Samassa Vedessä -hankkeen Työpaketti 3:ssa. Hän on aiemmin mitannut laboratorio-oloissa virtausnopeuksia kasvillisuuden seassa sekä vapaan virtauksen ja kasvillisuuden rajapinnalla. ”Odotan mielenkiinnolla, että pääsen näkemään kaksitasouoman vaikutuksia todellisessa maatalousuomassa Uuhikonojalla.”
Lue lisää
img
Rakennekalkin ja kipsin ilmasto- ja vesistövaikutuksia vertaillaan 27.11.2019
Samassa Vedessä -hankkeessa tutkitaan ja vertaillaan rakennekalkin ja kipsin vaikutuksia eri fosforijakeiden huuhtoumiin pelloilta. Mielenkiinnon kohteena on myös, millaisia ilmastovaikutuksia rakennekalkin ja kipsin peltokäytöllä on elinkaaren mittaisessa tarkastelussa ja miten todetut tulokset vaikuttavat näiden maanparannusaineiden käytön toivottavuuteen.
Lue lisää
Lisää uutisia

HANKKEESTA KERTOO HANKKEEN VETÄJÄ PETRI EKHOLM

BLOGI

Marja_Jalli_blogi
Marja Jalli: Terve kasvi on ympäristön ystävä 29.5.2020
Kasvintuhoojien aiheuttama kasvuston kunnon heikentyminen johtaa tilanteeseen, jossa osa lannoitteina annetuista ravinteista jää käyttämättä ja riski ravinnepäästöihin kasvaa. Samassa Vedessä -hankkeessa tutkimme kasvinterveyden vaikutusta sadon kautta poistuvien ravinteiden määrään ja tätä kautta ravinnetaseeseen.

Lue lisää

VIDEOT

  • Tulosta sivu