Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen (Työpaketti 2)

Työpaketista kertoo erikoistutkija Antti Iho

 

Työpaketin vetäjä

Risto Uusitalo

Risto Uusitalo
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 624

 

Työpaketti jakautuu neljään osatutkimukseen.

Osatutkimus 2A: Muokkauksen vaikutus liuenneen ja hiukkasmaisen fosforin huuhtoutumiseen

Voidaanko suorakylvöpelloilta huuhtoutuvaa liuennutta fosforia vähentää ajoittaisella muokkauksella? Tätä tutkitaan Jokioisten Kotkanojan koekentällä.

Tutkimuksessa mukana:

Riitta Lemola

Riitta Lemola
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 325

 

Osatutkimus 2B: Maa-ainesfosforin vapautuminen vesistöissä

Kun pelloilta erodoitunut maa-aines vajoaa vesistön pohjalle, se kohtaa tyystin toisenlaiset olosuhteet. Laboratoriokokeilla selvitetään, kuinka paljon maa-ainesfosforista voi vapautua hapettomissa oloissa.

Tutkimuksessa mukana:

Jouni Lehtoranta

Jouni Lehtoranta
erikoistutkija, dosentti
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
+358 295 251 363

 

Petri Ekholm

Petri Ekholm
erikoistutkija, dosentti
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
+358 295 251 102

 

Elina Röman

Elina Röman
tutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
+358 295 251 212

 

Simo Huotari

Simo Huotari
professori
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 294 150 638

 

Antti-Jussi Kallio

Antti-Jussi Kallio
tutkimusapulainen
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 405 482 131

 

Osatutkimus 2C: Rakennekalkitus maatalouden fosforikuormituksen vähentäjänä

Rakennekalkilla voidaan vähentää rehevöittävää fosforikuormitusta, mutta kuinka paljon ja mitkä ovat toimen ilmastovaikutukset, sitä tutkitaan Jokioisten koekentillä.

Tutkimuksessa mukana:

Helena Soinne

Helena Soinne
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 118

 

Hlena Merkkiniemi

Helena Merkkiniemi
tutkimusmestari
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 072

 

Johanna Nikama

Johanna Nikama
tutkimusinsinööri
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 394

 

Kimmo rasa

Kimmo Rasa
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 468

 

Markku Ollikainen

Markku Ollikainen
professori
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 294 158 065

 

Osatutkimus 2D: Rehevöittävän fosforikuorman kustannustehokas hallinta

Maatalouden vesiensuojelutoimet vaikuttavat eri tavoin liuenneeseen ja maa-ainesfosforiin. Toimien kustannustehokkaita kombinaatioita ratkotaan ympäristötaloustieteellisellä mallinnuksella.

Tutkimuksessa mukana:

Antti Iho

Antti Iho
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 326 159

 

Eero Sillasto

Eero Sillasto
tutkija
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
+358 295 322 218

Julkaistu 5.11.2018 klo 10.13, päivitetty 6.11.2018 klo 11.46