Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

samassavedessa_etusivu
Kuva: YHAn kuva-arkisto/ Jouko Lehmuskallio


Samassa Vedessä

Tavoitteenamme on tuottaa tietoa maatalouden vesiensuojelun tietoperustan vahvistamiseksi ja alan sääntelyn kehittämiseksi. Tarkastelemme maatalouden ravinnekuormitusta luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Kolmivuotisen tutkimuksen kaikissa vaiheissa käydään keskustelua sekä eturyhmien että maanviljelijöiden kanssa. Lue lisää Mitä teemme -sivulta.

UUTISET

Markku Puutinen ja Turo Hjerppe
Kaksitasouomia aletaan rakentaa Tammelaan 27.8.2019
Eläkkeelle jäävä agronomi Markku Puustinen iloitsee siitä, että Samassa Vedessä –hankkeen työpaketti 3:ssa on saatu aloitettua kokonaisvaltainen ravinnekuormituksen ja eroosion tarkastelu kuivatusaluemittakaavassa. Tammelan Uuhikonojalla aletaan tänä syksynä perata nykyistä huonokuntoista valtaojaa kaksitasouomaksi.
Lue lisää
Maanviljelijä pellolla lapion kanssa
Jotta voisi tietää, mihin suunnata, pitää tietää, missä on 8.4.2019
Maatalouden ympäristönsuojelutoimien tehostaminen edellyttää esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden perusteellista tuntemusta. Tutkimusalueelta Etelä-Satakunnasta saatuja peltojen fosforipitoisuustietoja yhdistetään vedenlaatutietoihin ja syntyvän ja kierrätetyn lannan määriin.
Lue lisää
Lisää uutisia

HANKKEESTA KERTOO HANKKEEN VETÄJÄ PETRI EKHOLM

BLOGI

Jani Salminen: Ympäristöviranomaisvalvonta – muutakin kun kyttäämistä?
Jani Salminen: Ympäristöviranomaisvalvonta – muutakin kuin kyttäämistä? 8.10.2019
Päästöjään vähentävät maatilat voivat ympäristövalvontaan liittyvien velvoitteiden lopputuloksena osoittaa toimiensa vaikutukset: mustaa valkoisella. Näin kyttäämisestä onkin tullut keino osoittaa vastuullisuutta, saada oikeussuojaa ja korostaa tehtyä työtä ja aikaansaannoksia.
Lue lisää

VIDEOT