Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

samassavedessa_etusivu
Kuva: YHAn kuva-arkisto/ Jouko Lehmuskallio


Samassa Vedessä

Tavoitteenamme on tuottaa tietoa maatalouden vesiensuojelun tietoperustan vahvistamiseksi ja alan sääntelyn kehittämiseksi. Tarkastelemme maatalouden ravinnekuormitusta luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Kolmivuotisen tutkimuksen kaikissa vaiheissa käydään keskustelua sekä eturyhmien että maanviljelijöiden kanssa. Lue lisää Mitä teemme -sivulta.

UUTISET

Maanviljelijä pellolla lapion kanssa
Jotta voisi tietää, mihin suunnata, pitää tietää, missä on 8.4.2019
Maatalouden ympäristönsuojelutoimien tehostaminen edellyttää esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden perusteellista tuntemusta. Tutkimusalueelta Etelä-Satakunnasta saatuja peltojen fosforipitoisuustietoja yhdistetään vedenlaatutietoihin ja syntyvän ja kierrätetyn lannan määriin.
Lue lisää
Ravinnemittauksia Tammelassa
Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla 6.2.2019
Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin kokeilla erilaisia viljelyjärjestelmiä ja seurata niiden vaikutuksia ravinnekuormituksiin. Nyt seurannat ovat käynnissä Lounais-Hämeessä, Tammelan Uuhikonojalla.
Lue lisää
Lisää uutisia

HANKKEESTA KERTOO HANKKEEN VETÄJÄ PETRI EKHOLM

BLOGI

Antti Iho: mitä levät huutaisivat
Antti Iho: Mitä levät huutelisivat? 17.6.2019
Paranisivatko vesiensuojelun tulokset, jos alkaisimme suojeluohjelmissamme käyttää hiilidioksidiekvivalentin kaltaista suuretta, joka yhteismitallistaisi eri ravinnejakeet niiden rehevöittävän potentiaalin perusteella, pohtii Antti Iho blogissaan.
Lue lisää

VIDEOT