Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

samassavedessa_etusivu
Kuva: YHAn kuva-arkisto/ Jouko Lehmuskallio


Samassa Vedessä

Tavoitteenamme on tuottaa tietoa maatalouden vesiensuojelun tietoperustan vahvistamiseksi ja alan sääntelyn kehittämiseksi. Tarkastelemme maatalouden ravinnekuormitusta luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Kolmivuotisen tutkimuksen kaikissa vaiheissa käydään keskustelua sekä eturyhmien että maanviljelijöiden kanssa. Lue lisää Mitä teemme -sivulta.

UUTISET

Ravinnemittauksia Tammelassa
Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla 6.2.2019
Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin kokeilla erilaisia viljelyjärjestelmiä ja seurata niiden vaikutuksia ravinnekuormituksiin. Nyt seurannat ovat käynnissä Lounais-Hämeessä, Tammelan Uuhikonojalla.
Lue lisää
Rakennekalkitus_200
Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun 5.11.2018
Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019-2021. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijakeiden huuhtoumiin systemaattisilla peltolohkotason kokeilla.
Lue lisää
Lisää uutisia

HANKKEESTA KERTOO HANKKEEN VETÄJÄ PETRI EKHOLM

BLOGI

Markku Puustinen blogi
Markku Puustinen: Viljelyjärjestelmiä sopeutetaan muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin 8.2.2019
Lähes kannattavuutensa äärirajoilla sinnittelevällä maataloudella on edessään raskaita haasteita: kuivatusjärjestelmät rapautuvat ja peltomaiden tuottavuus heikkenee. Ilmastonmuutos vielä osaltaan kärjistää riskejä. Myös pellolta vesistöihin kulkeutuvat ravinnevirrat pitäisi ottaa hallintaan. Nyt tarvitaan uutta kokonaisvaltaista ajattelutapaa, kirjoittaa Markku Puustinen blogissaan.
Lue lisää

VIDEOT