Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen


Samassa Vedessä

Tavoitteenamme on tuottaa tietoa maatalouden vesiensuojelun tietoperustan vahvistamiseksi ja alan sääntelyn kehittämiseksi. Tarkastelemme maatalouden ravinnekuormitusta luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Kolmivuotisen tutkimuksen kaikissa vaiheissa käydään keskustelua sekä eturyhmien että maanviljelijöiden kanssa. Lue lisää Mitä teemme -sivulta.

UUTISET

img
Rakennekalkin ja kipsin ilmasto- ja vesistövaikutuksia vertaillaan 27.11.2019
Samassa Vedessä -hankkeessa tutkitaan ja vertaillaan rakennekalkin ja kipsin vaikutuksia eri fosforijakeiden huuhtoumiin pelloilta. Mielenkiinnon kohteena on myös, millaisia ilmastovaikutuksia rakennekalkin ja kipsin peltokäytöllä on elinkaaren mittaisessa tarkastelussa ja miten todetut tulokset vaikuttavat näiden maanparannusaineiden käytön toivottavuuteen.
Lue lisää
Kaisa Västilä
Kaisa Västilä aloittaa Samassa Vedessä -hankkeessa 12.11.2019
Kaisa Västilä on aiemmin tutkinut ravinteiden pidättymistä maatalousuomien tulvatasanteisiin Sipoossa, Perniössä ja Tyrnävällä. Hänen mukaansa Tammelan Uuhikonojalla ainutlaatuista on se, että kaksitasouomien tulvatasanteita tullaan rakentamaan kontrolloidusti tutkimuksen tarpeisiin.
Lue lisää
Lisää uutisia

HANKKEESTA KERTOO HANKKEEN VETÄJÄ PETRI EKHOLM

BLOGI

Antti Miettinen_2
Antti Miettinen: Pohdintaa ravinnetietokannan tietosisällöstä 30.1.2020
Ravinnetietokannan muodostaminen voitaisiin aloittaa keräämällä ja anlysoimalla maanäytteet kaikilta suomalaisilta peltolohkoilta. Tällöin viranomais- ja tutkimuskäyttöön saataisiin koko maan kattava tietopankki peltolohkojen ravinnetilasta.
Lue lisää

VIDEOT