Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen


Samassa Vedessä

Tavoitteenamme on tuottaa tietoa maatalouden vesiensuojelun tietoperustan vahvistamiseksi ja alan sääntelyn kehittämiseksi. Tarkastelemme maatalouden ravinnekuormitusta luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Kolmivuotisen tutkimuksen kaikissa vaiheissa käydään keskustelua sekä eturyhmien että maanviljelijöiden kanssa. Lue lisää Mitä teemme -sivulta.

UUTISET

Kaisa Västilä
Kaisa Västilä aloittaa Samassa Vedessä -hankkeessa 7.11.2019
Kaisa Västilä on aiemmin tutkinut ravinteiden pidättymistä maatalousuomien tulvatasanteisiin Sipoossa, Perniössä ja Tyrnävällä. Hänen mukaansa Tammelan Uuhikonojalla ainutlaatuista on se, että kaksitasouomien tulvatasanteita tullaan rakentamaan kontrolloidusti tutkimuksen tarpeisiin.
Lue lisää
Markku Puutinen ja Turo Hjerppe
Kaksitasouomia aletaan rakentaa Tammelaan 27.8.2019
Eläkkeelle jäävä agronomi Markku Puustinen iloitsee siitä, että Samassa Vedessä –hankkeen työpaketti 3:ssa on saatu aloitettua kokonaisvaltainen ravinnekuormituksen ja eroosion tarkastelu kuivatusaluemittakaavassa. Tammelan Uuhikonojalla aletaan tänä syksynä perata nykyistä huonokuntoista valtaojaa kaksitasouomaksi.
Lue lisää
Lisää uutisia

HANKKEESTA KERTOO HANKKEEN VETÄJÄ PETRI EKHOLM

BLOGI

Risto Uusitalo
Risto Uusitalo: Rakennekalkituksen hyötyjä vesiensuojelulle selvitetään 8.11.2019
Rakennekalkituksen tutkimus on lähtenyt viime vuosina vauhtiin. Samassa vedessä -hankkeessa selvitetään kuinka tehokasta rakennekalkitus on eroosiontorjunnassa ja ravinnekuormituksen vähentämisessä. Ruotsissa rakennekalkitusta suositaan.
Lue lisää

VIDEOT