Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Ajankohtaista

UUSIMMAT AJANKOHTAISET RSS

Ravinnemittauksia Tammelassa

Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla

6.2.2019
Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin kokeilla erilaisia viljelyjärjestelmiä ja seurata niiden vaikutuksia ravinnekuormituksiin. Nyt seurannat ovat käynnissä Lounais-Hämeessä, Tammelan Uuhikonojalla.
Rakennekalkitus_200

Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun

5.11.2018
Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019-2021. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijakeiden huuhtoumiin systemaattisilla peltolohkotason kokeilla.
Fosfori_pullossa_200

Mitä fosfori pullossa kertoo?

5.11.2018
Pelloilta päätyy fosforia maa-aineksen mukana vesistöjen pohjalle. Kuinka paljon fosforia vapautuu pohjalta edelleen vesistöön? Pohjalle joutuneen fosforin rehevöittävyyttä alettiin selvittää keväällä pullokokeiden avulla SYKEn merikeskuksen laboratoriossa.