Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Ajankohtaista

UUSIMMAT AJANKOHTAISET RSS

Maanviljelijä pellolla lapion kanssa

Jotta voisi tietää, mihin suunnata, pitää tietää, missä on

8.4.2019
Maatalouden ympäristönsuojelutoimien tehostaminen edellyttää esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden perusteellista tuntemusta. Tutkimusalueelta Etelä-Satakunnasta saatuja peltojen fosforipitoisuustietoja yhdistetään vedenlaatutietoihin ja syntyvän ja kierrätetyn lannan määriin.
Ravinnemittauksia Tammelassa

Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla

6.2.2019
Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin kokeilla erilaisia viljelyjärjestelmiä ja seurata niiden vaikutuksia ravinnekuormituksiin. Nyt seurannat ovat käynnissä Lounais-Hämeessä, Tammelan Uuhikonojalla.
Rakennekalkitus_200

Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun

5.11.2018
Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019-2021. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijakeiden huuhtoumiin systemaattisilla peltolohkotason kokeilla.
Fosfori_pullossa_200

Mitä fosfori pullossa kertoo?

5.11.2018
Pelloilta päätyy fosforia maa-aineksen mukana vesistöjen pohjalle. Kuinka paljon fosforia vapautuu pohjalta edelleen vesistöön? Pohjalle joutuneen fosforin rehevöittävyyttä alettiin selvittää keväällä pullokokeiden avulla SYKEn merikeskuksen laboratoriossa.