Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Uutisarkisto

Uutiset

RSS
  • Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla 6.2.2019
    Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin kokeilla erilaisia viljelyjärjestelmiä ja seurata niiden vaikutuksia ravinnekuormituksiin. Nyt seurannat ovat käynnissä Lounais-Hämeessä, Tammelan Uuhikonojalla.
  • Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun 5.11.2018
    Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019-2021. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijakeiden huuhtoumiin systemaattisilla peltolohkotason kokeilla.
  • Mitä fosfori pullossa kertoo? 5.11.2018
    Pelloilta päätyy fosforia maa-aineksen mukana vesistöjen pohjalle. Kuinka paljon fosforia vapautuu pohjalta edelleen vesistöön? Pohjalle joutuneen fosforin rehevöittävyyttä alettiin selvittää keväällä pullokokeiden avulla SYKEn merikeskuksen laboratoriossa.
Lisää uutisia