Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Blogit - Lokakuu 2019
RSS

Sirkka Tattari: Miksi mitata virtavesien vedenlaatua jatkuvatoimisesti?

24.4.2020 klo 13.10 Sirkka Tattari
Samassa Vedessä -hankkeessa arvioidaan kaksitasouoman ja pellolla tehtävien toimenpiteiden vaikutusta kuivatusalueelta purkautuvan veden laatuun. Toimenpiteiden vaikutusten luotettava selvittäminen edellyttää aina ajallisesti tiheää vedenlaadunmittausta, mikä tarkoittaa käytännössä jatkuvatoimista seurantaa.