Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Blogit - Marraskuu 2018
RSS

Antti-Jussi Kallio: Valoa pohjasedimenttiin

17.4.2019 klo 15.19 Antti-Jussi Kallio
Pyrin pro gradu -työssäni valaisemaan pohjasedimenttien kemiallisia muutoksia röntgenfotoneiden avulla. Muutokset pitää tuntea, jotta voidaan arvioida pohjasedimentin maa-ainekseen sitoutuneen fosforin käyttökelpoisuutta leville, kirjoittaa Antti-Jussi Kallio blogissaan.