Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Uutisarkisto - uutiset


Julkaistu
Kaksitasouomia aletaan rakentaa Tammelaan

Eläkkeelle jäävä agronomi Markku Puustinen iloitsee siitä, että Samassa Vedessä –hankkeen työpaketti 3:ssa on saatu aloitettua kokonaisvaltainen ravinnekuormituksen ja eroosion tarkastelu kuivatusalue...

27.8.2019
Jotta voisi tietää, mihin suunnata, pitää tietää, missä on

Maatalouden ympäristönsuojelutoimien tehostaminen edellyttää esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden perusteellista tuntemusta. Tutkimusalueelta Etelä-Satakunnasta saatuja peltojen fosforipitoisuustie...

8.4.2019
Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla

Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin ...

6.2.2019
Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun

Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019-2021. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijak...

5.11.2018
Mitä fosfori pullossa kertoo?

Pelloilta päätyy fosforia maa-aineksen mukana vesistöjen pohjalle. Kuinka paljon fosforia vapautuu pohjalta edelleen vesistöön? Pohjalle joutuneen fosforin rehevöittävyyttä alettiin selvittää keväällä...

5.11.2018