Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen sykefi header valkoinen

Uutisarkisto - uutiset


Julkaistu
Jotta voisi tietää, mihin suunnata, pitää tietää, missä on

Maatalouden ympäristönsuojelutoimien tehostaminen edellyttää esimerkiksi peltojen fosforipitoisuuden perusteellista tuntemusta. Tutkimusalueelta Etelä-Satakunnasta saatuja peltojen fosforipitoisuustie...

8.4.2019
Ravinnekuormituksen mittaukset on aloitettu Tammelan Uuhikonojalla

Osana Samassa Vedessä -hanketta tutkitaan viljelyjärjestelmien sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin. Tutkimusta varten etsittiin viime keväänä sopivia alueita, joilla voitaisiin ...

6.2.2019
Uusia menetelmiä maatalouden vesiensuojeluun

Hallitus esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kaudelle 2019-2021. Samassa Vedessä -hanke tutkii rakennekalkituksen vaikutusta eri fosforijak...

5.11.2018
Mitä fosfori pullossa kertoo?

Pelloilta päätyy fosforia maa-aineksen mukana vesistöjen pohjalle. Kuinka paljon fosforia vapautuu pohjalta edelleen vesistöön? Pohjalle joutuneen fosforin rehevöittävyyttä alettiin selvittää keväällä...

5.11.2018